Hedtec_Valaistus/Kiinteistö 2017-08-09T11:10:33+00:00

Hedtec Valaistus/Kiinteistö

Tavoitteemme

Valaistuksen laadukas ja kokonaisvaltainen toteutus rakentuu monien eri osa-alueiden saumattomasta yhteistyöstä. Tämä kiinteä yhteistyö valaistuksen eri osa-alueilla niin arkkitehtien, suunnit-telijoiden kuin myös loppukäyttäjien parissa varmistaa laaduk-kaimman lopputuloksen. Meille on tärkeää saavuttaa valoteknisesti parhain lopputulos unohtamatta energiataloudellisuutta ja kestävän kehityksen alati kasvavia vaatimuksia.

Toiminta-alueet

Valaisintuotteiden valikoima eri päämiesyhteyksiemme kautta kattaa lähes kaikki elämämme aikana käyttämämme tilat niin ulko- kuin sisävalaistuksenkin alueilla. Me opiskelemme, teemme työtä toimistoissa, teollisuudessa tai kaupan parissa. Käymme risteilyillä nauttimassa tai kylpylöissä, uimahalleissa tai urheilemme. Olemmepa sitten nuoria tai vanhoja, terveitä tai sairaala-hoidon tarpeessa, niin kaikilla alueilla olemme valaisemassa elämää.

Kestävää kehitystä

Elinympäristömme tulevaisuudesta huolehtiminen on meille tärkeää. Siksi panostammekin, ei ainoastaan laadukkaisiin valaisimiin ja sitä kautta käyttäjiensä hyvinvoinnin maksimointiin vaan myös valaistuksen käytön aiheuttamien ympäristövaikutusten minimointiin. Laadukas kokonaisuus ei ole ainoastaan oikeaa valaisinvalintaa vaan ennen kaikkea käytön aikaisten, haitallisten ympäristövaikutusten minimoimista. Siksi valaistuksen ohjaukseen tarjoamamme vaihtoehdot kattavatkin kaikki tarpeet alkaen yksin-kertaisista ratkaisuista kokonaisten kiinteistöjen valaistuksen ohjaukseen.

Kiinteistöympäristö

Valaistuksen ohella tuotteistoomme kuuluu myös kiinteistötuotteita. Niiden avulla on helppoa varmistaa valaistuksella luodun laadukkaan toteutuksen jatkuminen myös kiinteistöjen muissa käytössä niin ulkona kuin sisällä. Sisällä viihtyisyydestä ja turvallisuudesta huolehditaan erilaisten sisääntulomattojärjestelmien, askellistojen ja seinäsuojien avulla tilojen toimivuudesta. Ulkotiloissa puolestaan korkealaatuisin kaupunkikalustein ja ulkovalaisimin huolehditaan käyttäjien viihtyvyydestä ja turvallisuudesta päivin ja öin.