Ilmaverhokojeiden elinkaarikustannuksissa on merkittäviä eroja

Ilmaverhokojeiden elinkaarikustannuksissa on huomattavia eroja. Kojeiden suorituskyky ja huoltokustannukset vaikuttavat olennaisesti ilmaverhokojeiden pitkän aikavälin kokonaiskustannuksiin.

Ilmaverhokojeita kilpailutettaessa ja kohteeseen valittaessa jää elinkaarikustannusten kartoitus helposti tekemättä. Erityisesti huoltokustannusten osalta ei loppukäyttäjän kuluja huomioida riittävästi.

Elinkaarikustannuksia laskettaessa on kiinnitettävä huomiota varsinkin kojeen suorituskykyä ylläpitäviin huoltokuluihin. Mikäli ilmaverhokojeen suorituskyky heikkenee likaisen suodattimen ja liian vähäisen huollon takia nousevat kojeen elinkaarikustannukset merkittävästi. Kojeen suorituskyvyn heikentyessä pysyvät omaenergiakustannukset ennallaan ja kiinteistön lämmitys-/viilennyskulut kasvavat ilmasulun ollessa heikko.

Ilmaverhokojeen huoltokustannuksiin vaikuttaa huoltotarpeen lisäksi huoltotoimenpiteiden vaativuus. Frico-ilmaverhokojesarjoissa PA3500 ja PA4200 on huollon suorittamista helpotettu ulkoisella lisäsuodattimella, jolloin ilmaverhokojeen avaamistarve pienenee.

Myös ilmaverhokojeen alkuinvestointi vaikuttaa elinkaarikustannuksiin pitkään kojeen hankinnan jälkeen. Siksi onkin tärkeää, että vertailtavat koneet ovat sekä ilmaverho- että ohjaustekniseltä suorituskyvyltään vastaavia (katso alla oleva esimerkkilaskelma).

Ilmaverhojen elinkaarikustannuksia vertailevassa esimerkkikohteessamme laskimme suuren kauppakeskuksen sisäänkäynnin ilmaverhokojeiden kustannukset 10 vuoden ajalla Fricon ja kahden kilpailevan ilmaverhokojevalmistajan laitteilla.

Vertailussa suuren kauppakeskuksen sisäänkäynnin ilmaverhokojeiden 10 vuoden elinkaarikustannus:

Mikäli tarvitset apua ilmaverhokojeen valinnassa, ota yhteyttä

Marko Mustonen, Tuoteryhmäpäällikkö
Puh. 0207 638 263, marko.mustonen@hedtec.fi

Simo Pulli, Aluemyyntipäällikkö Länsi-Suomi
Puh. 0207 638 270, simo.pulli@hedtec.fi

Hannu Salmelainen, Aluemyyntipäällikkö Pohjois-Suomi
Puh. 0207 638 271, hannu.salmelainen@hedtec.fi

Heikki Suhonen, Aluemyyntipäällikkö Etelä- /Itä-Suomi
Puh. 0207 638 272, heikki.suhonen@hedtec.fi

2018-10-29T14:28:06+00:00 marraskuu 1, 2018 |