Olosuhdevahti – turvaa ja terveellistä asumista

Jokainen haluaa turvallisen ja terveellisen kodin. Muurametaloissa laadun takaaminen aloitetaan pohjasta.

Innostus omakotirakentamiseen on Suomessa laskenut vuosituhannen vaihteen alkuvuosien lukumääristä. Omakotitalo on kuitenkin edelleen monen suomalaisen unelma. Rakennustutkimus RTS Oy on arvioinut vuodelle 2016 noin 10 500 pientaloasunnon aloitusta, joista noin 7 000 olisi omakotiasuntojen aloituksia. Näistä noin 5 000 toteutettaisiin talopakettiratkaisuna tai avaimet käteen -rakennuttamisena. Avaimet käteen –ratkaisun osuus on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Rakenteet kuivina lämpimässä hallissa

Muuttovalmiit Muurametalot rakennetaan Tornion Karungissa, kuivissa ja lämpimissä tehtaan sisätiloissa. Satakoon ulkona räntää, vettä tai lunta, niiden kosteus ei kastele Muurametalon rakenteita rakennusvaiheessa. Rakenteiden kuivana pysymisen turvaaminen on huolehtimista tulevista asumisolosuhteista, sillä kosteus on yksi rakentamisen haasteista.

”Kosteus ei missään nimessä ole kirosana rakentamisessa”, Muurametalojen toimitusjohtaja Lauri Vappula toppuuttelee.

”Se pitää kuitenkin huomioida, ja siksi meidän muuttovalmiiden talojemme tilaelementit tehdään sisätiloissa. Myös työmaavaiheessa toimitaan ripeästi niin, että ensimmäisen päivän aikana on jo työmaallakin talossa katto päällä ja seinät suljettu.”

Asiakkaalle vain parasta laatua

Muurametalojen suunnittelussa, tuotannossa ja palvelussa laatu ohjaa kaikkea toimintaa. Kokemuksen kautta kehittynyt tuotantotekniikka,toimivat pohjaratkaisut ja kestävät rakenteet takaavat laadukkaan suomalaisen kodin.

Muurametalo-asukkaille halutaan tarjota kuitenkin vielä pidemmälle vievää turvaa. Kunnolliset ilmanvaihtoratkaisut, kestävien rakennusmateriaalien käyttö ja hyvälaatuinen huoneilma ovat tärkeitä tekijöitä asumisviihtyvyydessä ja terveellisyydessä.

Kokonaisvaltainen palveluajatus lähtee kehittyneistä taloteknisistä ratkaisuista ja riskittömästä rakentamistavasta – perustuksesta alkaen.

Lauri Vappula kertoo, että Muurametalot tehdään rossipohjalla.
”Meidän mielestämme rossipohja eli painovoimalla tuulettuva alapohja on hyvä ratkaisu. Silloin on helppo päästä tarkistamaan rakennuksen alapohjan tilanteita ja myös ryhtyä toimenpiteisiin, mikäli sellaisiin tarvetta olisi. Rossipohjassa tulee myös luontaisesti hoidettua radon-tuuletus.”

Turvaa tuleville vuosikymmenille

Luontainen tuuletus ei vaadi tekniikkaa avukseen. Vappula kertoo, että alapohjan tuulettumisen lisävakuudeksi Muurametaloissa on silti kosteudenmuutoksia valvova OlosuhdeVahti.

muurametalo2

Suomessa valmistui 2013 noin 240 muuttovalmista Muurametaloa. Kaikissa niissä on vakiovarusteena alapohjan kosteutta valvova OlosuhdeVahti-järjestelmä.

”Laatu ja luottamus ovat niitä toiminnan peruspilareita, joita haluamme tarjota myös asiakkaillemme. Me rakennamme lähtökohtaisesti taloja, jotka ovat 50 ja vielä sadan vuoden päästäkin asuttavia ja toimivia. On odotettavissa että tulevaisuudessa Suomen ilmasto lämpenee, ja kosteusolosuhteet sen myötä muuttuvat. Tulevaisuudessa rossipohjarakenteetkin voivat joutua enemmän sään vaihteluille ja kosteudelle alttiiksi. Siksi – kaiken varalta – me asennamme huoltovapaan ja luotettavan OlosuhdeVahdin kaikkiin taloihimme. Haluamme, että asiakkaamme voivat luottaa siihen, että he ovat ostaneet meiltä turvallisen kodin itselleen.”

Kosteus tiivistyy lämpötilaeroista

olosuhdevahti

OlosuhdeVahti on turvallinen ja lähes huoltovapaa verrattuna tavanomaisiin ilmankuivatusjärjestelmiin. Sillä saadaan maksimaalinen varmistus mahdollisia kosteusongelmia vastaan. (kuva Hedtec)

Kriittisiä paikkoja sisäilman laatuun ja sitä kautta terveellisyyteen olleelisesti vaikuttavan homeen syntymiselle ovat rakennuksen ala- ja yläpohjat, jonne saattaa oikeaoppisesta rakenteesta huolimatta kerääntyä homekasvua edistävää kosteutta. Kun ryömintätila on lämpimänä vuodenaikana kylmempi kuin ulkoilma, ulkoilman sisältämä kosteus tiivistyy alapohjaa ja luo otollisen olosuhteen homekasvustolle.

Kosteuden huomaamiseen ja siitä johtuvien vaurioiden ehkäisyyn on olemassa helppokäyttöinen ja energiataloudellinen apuväline.

  • OlosuhdeVahti on helppokäyttöinen ja energiataloudellinen järjestelmä turvaamaan alapohjan kuivana
    pysyminen.
  • OlosuhdeVahti poistaa kosteuden ja luo rakennuksen ryömintätilaan olosuhteet, joissa home- ja lahosienet eivät kasva.
  • Olennaista on myös seuranta. OlosuhdeVahti valvoo jatkuvasti ryömintätilaa ja tekee tarvittavat muutokset ylläpitääkseen terveet olosuhteet.
  • Järjestelmän älykäs ohjausyksikkö toimii täysin automaattisesti pitäen olosuhteet jatkuvasti kunnossa ympäri vuoden.
  • Lue lisää OlosuhdeVahdista

Lisätietoja: Mikael Mesterton, Osastopäällikkö
Puh. 0207 638 260, mikael.mesterton@hedtec.fi

Teksti: Tuija Holtinen | Kuvat: Muurametalot

2017-08-09T11:10:36+00:00 huhtikuu 6, 2016 |