Steinel – Optimaalista valonohjausta kaikkiin käyttökohteisiin

Valaistuksen ohjauksessa tunnistintekniikka on nopeasti kasvava tuotealue. Liike- tai läsnäolotunnistukseen perustuva tunnistintekniikka automatisoi valonohjauksen. Automaattinen valonohjaus mahdollistaa turvallisuuden, mukavuuden sekä energiansäästön. Oikea tunnistintekniikka säästää jopa 80 % valaistuksen kustannuksia. Tunnistintekniikan keskeinen idea on, että halutun kytkentäajan jälkeen valot sammuvat automaattisesti, joko liikkeen tai läsnäolon päättyessä. Tunnistintekniikan valinnassa on tärkeää tuntea kunkin tekniikan vahvuudet ja heikkoudet, jotta kuhunkin käyttökohteeseen osataan hakea oikea ratkaisu. Luotettava tunnistus vaatii useiden tunnistintekniikoiden käyttämistä samanaikaisesti kiinteistön eri tiloissa.

Passiivinen infrapunatunnistus (PIR)

PIR (passiivinen infrapunatunnistus) reagoi liikkuviin lämmönlähteisiin ja voidaan käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa.

PIR

Passiivinen infrapunatunnistus

 

 

 

 

 

Suurtaajuustunnistus (HF) ja älykäs suurtaajuustunnistus (iHF)

HF (suurtaajuustunnistus) ja iHF (älykäs suurtaajuustunnistus) reagoi kaikkeen liikkeeseen ja soveltuu vain liiketunnistukseen. HF soveltuu parhaiten käytävä- ja aulatiloihin kun sen sijaan iHF soveltuu parhaiten ulkotiloihin.

HF

Suurtaajuustunnistus

 

iHF

Älykäs suurtaajuustunnistus

 

 

 

 

 

Äänitaajuustunnistus (US)

US (äänitaajuustunnistus) reagoi sekä liikkeeseen, että läsnäoloon ja soveltuu toimisto-, neuvottelu-, käytävä- ja aulatiloihin.

US

Äänitaajuustunnistus

 

 

Erilaiset käyttökohteet

Toimistot ja neuvottelutilat

Toimisto- ja neuvottelutiloihin paras tunnistintekniikka on äänitaajustunnistus eli US (ultrasonic). US-tunnistin on niin herkkä, että se havaitsee pienimmätkin liikkeet kuten näppäimistön käytön. Tunnistin ei tarvitse suoraa näköyhteyttä henkilöön. Ultraääniaallot on mahdollista rajata tiettyyn tilaan, kunhan ovet on suljettu. Jos ovi avataan, aallot levittäytyvät myös viereiseen tilaan, jos tunnistusetäisyys sen sallii. US tunnistaa yhtä hyvin niin kohtisuoran kuin poikittaisenkin liikesuunnan. Ultraäänitunnistuksen laatu ei riipu liikkeen suunnasta. Ultraäänitekniikassa lämpötila ei vaikuta tunnistukseen.

Käytävät ja aulat

Käytävä- ja aulatiloihin soveltuvin tunnistintekniikka on suurtaajuustunnistus eli HF (high frequency). Kun tilassa liikutaan, liike saa aikaan kytkentäsignaalin. HF tarjoaa käytännössä aukottoman liikkeen tunnistuksen sisätiloissa. HF-tunnistin toimii aktiivisena systeeminä täysin lämpötilasta riippumatta. Radioaaltojen ansiosta HF-tunnistin huomaa liikkeen myös lasin, puun ja ohuiden seinien takaa. Soveltuu myös esimerkiksi julkisiin wc-tiloihin, koska HF signaali läpäisee ohuet seinämät.

Piha-alueet

Ulkotiloihin soveltuvia tunnistintekniikoita ovat sekä PIR (passiivinen infrapunatunnistus), että iHF (intelligent high frequency) -tunnistus. PIR tunnistaa lämpimiä objekteja, kuten ihmiset ja autot, mutta ei kylmiä, kuten puiden ja pensaiden liike. iHF reagoi kaikkeen liikkeeseen ja kykenee erottamaan liikkuvat ja liikkumattomat kohteet erittäin tarkasti. Liikkumattomat kohteet kuten puut ja pensaat eivät tällöin aiheuta ”vääriä kytkentöjä”.

Korkeat tilat

Korkeissa tiloissa kuten varastot ja urheiluhallit toimivin tunnistintekniikka on PIR eli infrapunatunnistus, jopa 14 metrin asennuskorkeuteen saakka.

Pysäköintihallit

Pysäköintihalleissa voidaan käyttää sekä infrapunatunnistimia,että suurtaajuusliiketunnistimia.

Steinel on valontunnistuksen edelläkävijä. Steinelin tuotteet kattavat kaikki tunnistintekniikat ja kaikenlaiset käyttökohteet. Täysin luotettavaan tunnistinratkaisuun päästään vain käyttämällä samanaikaisesti useita eri tunnistintekniikoita.

Lisätietoja ammattilaisille antaa:
Stig Gustavsson, Tuoteryhmäpäällikkö
Puh. 0207 638 221, stig.gustavsson@hedtec.fi

Katso myös esittelyvideomme eri tunnistintekniikoista

2017-08-10T14:07:34+00:00 kesäkuu 23, 2016 |