Tunnistintekniikka lisää turvallisuutta, mukavuutta ja energiansäästöä

Liike- tai läsnäolotunnistukseen perustuva tunnistintekniikka automatisoi valonohjauksen. Automaattinen valonohjaus lisää turvallisuutta, mukavuutta ja energiansäästöä.

Tunnistintekniikan perusidea valaistuksen ohjauksessa on, että tunnistin kytkee valaistuksen päälle havaitessaan liikettä valvonta-alueella ja, että liikkeen loputtua valot sammuvat automaattisesti asetetun kytkentäajan jälkeen. Tunnistimen hämäräkytkin ohjaa valot syttymään liikkeen vaikutuksesta vain silloin, kun asetettu lux-arvo alittuu. Luotettava tunnistus vaatii erilaisten tunnistintekniikoiden käyttämistä kiinteistön eri tiloissa. Steinelin käyttämät tunnistintekniikat ovat PIR, HF, iHF, Digital HF, US ja kameratunnistus.

Turvallisuus

Tunnistintekniikan ohjaama valonohjaus varmistaa, että valvonta-alue sisä- tai ulkotiloissa on turvallisesti valaistu aina, kun tilassa on liikettä tai läsnäoloa. Steinelin tunnistintekniikoiden laajasta kirjosta löytyy turvallinen ja luotettava ratkaisu kaikkiin käyttöympäristöihin.  

Mukavuus

Automatisoitu, tunnistinohjattu valaistus lisää mukavuutta. Tilaan saavuttaessa ei ole tarpeen erikseen sytyttää valoja ja tilasta poistuttaessa ei tarvitse huolehtia valojen sammuttamisesta. Valokytkintä ei tarvitse etsiä eikä kantamuksia laskea valojen sytyttämisen vuoksi. 

Energiansäästö

Oikean valittu tunnistintekniikka säästää jopa 80 % valaistuksen kustannuksista. Maksimaalisen kustannussäästön saavuttamiseksi on tunnistintekniikan valinnassa tärkeää tuntea kunkin tekniikan vahvuudet ja heikkoudet, jotta kuhunkin käyttökohteeseen osataan hakea oikea ratkaisu.

Lue lisää eri tunnistintekniikoista

Tutustu Steinel-tunnistintuotteisiin

 

Oikeanlaisen tunnistintekniikan valinnassa sinua auttaa

Stig Gustavsson, Tuoteryhmäpäällikkö
Puh. 0207 638 221
stig.gustavsson@hedtec.fi

Erkki Lahtinen, Aluemyyntipäällikkö Länsi-Suomi
Puh. 0207 638 233, erkki.lahtinen@hedtec.fi
Sebastian Wiksten, Aluemyyntipäällikkö Pääkaupunkiseutu
Puh. 0207 638 235, sebastian.wiksten@hedtec.fi
Jukka Laukkanen, Aluemyyntipäällikkö Pääkaupunkiseutu
Puh. 0207 638 224, jukka.laukkanen@hedtec.fi
Kalle Aaltonen, Aluemyyntipäällikkö Itä- ja Pohjois-Suomi
Puh. 0207 638 234, kalle.aaltonen@hedtec.fi

2018-11-28T15:22:35+00:00 marraskuu 28, 2018 |